Bli medlem!

För en ringa avgift på 100 kr per hushåll, kan du bli medlem i Luleå Trädgårdssällskap. Som medlem ingår följande förmåner:

  • Gröna Bladet skickas ut till dig en gång per år
  • I början och i slutet av sommaren anordnas växtmarknader, med försäljning av perenner, där du kan köpa fina plantor billigt
  • Under vinterhalvåret anordnas ibland kurser tillsammans med Studiefrämjandet
  • Du kan gå på föreläsningar
  • LTS anordnar trädgårdsresor som är mycket populära
  • En del medlemmar har Trädgårdsvisningar där du kan hämta inspiration
  • Du får Rabatter på olika inköpsställen
  • Hyra av trädgårdsredskap
  • Träffa människor med samma intresse

Medlemsavgiften (100 kr) inbetalas på postgiro 48 84 13-6.
Glöm inte att skriva namn och meddela din adress. Maila gärna på info@luleatradgard.se och meddela oss din e-mail adress, så du kan få information per mail.

Aktuell styrelselista hittar du under fliken Kontakt. Hör gärna av dig till oss!