Om LTS

Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening med anor sedan 50-talet. Föreningens huvudsakliga syfte är att arbeta med att främja och utveckla trädgårdsodling genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte, trädgårdsvandringar, resor, studie-besök m m.

LTS ger ut ”Gröna Bladet” som är vår medlemstidning, den utkommer med ett nummer per år. Där finns årets program med flera trädgårds-vandringar hos privatpersoner, ett fantastiskt tillfälle att få besöka privata trädgårdar där ägarna bjuder in medlemmarna. I Gröna Bladet finns även uppgifter om medlemsförmåner samt en hel del artiklar och recept.

 

 

 

 

 

 

LTS har ett möte på våren, vårstämma, som är årsmöte och ett möte på hösten då vi har höststämma som är ett medlemsmöte. Däremellan träffas styrelsen ett antal gånger under året och planerar verksamheten.
LTS anordnar resor framför allt under sommaren till andra orter där vi brukar besöka privata trädgårdar, handelsträdgårdar med mera.
LTS anordnar även föreläsningar under vinterhalvåret för att påminna oss om det härliga odlingssäsongen.
Studiebesök på olika platser förekommer emellanåt.
LTS har cirka 700 medlemmar.
LTS samverkar med Luleå Samlade Trädgårdsföreningar i kommunen. Vi har möjlighet att ta del av varandras aktiviteter.