Om LTS


Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening med anor sedan 50-talet. Föreningens huvudsakliga syfte är att arbeta med att främja och utveckla trädgårdsodling genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte, trädgårdsvandringar, resor, studiebesök m m.


 • LTS ger ut ”Gröna Bladet” som är vår medlemstidning, den utkommer med ett nummer per år. Där finns årets program med resor, trädgårdsvandringar hos privatpersoner, ett fantastiskt tillfälle att få besöka privata trädgårdar där ägarna bjuder in medlemmarna. I Gröna Bladet finns även uppgifter om medlemsförmåner samt en hel del artiklar och recept.
 • Du hittar även information på vår facebooksida: Luleå Trädgårdssällskap
 •  LTS har två medlemsmöten, ett möte på våren, Vårstämma, som är årsmöte och ett möte på hösten då vi har höststämma. Däremellan träffas styrelsen ett antal gånger under året och planerar verksamheten
 • Anordnar resor framför allt under sommaren till andra orter där vi  besöker privata trädgårdar, handelsträdgårdar med mera
 • Anordnar även föreläsningar under vinterhalvåret för att påminna oss om den härliga odlingssäsongen
 • Gör studiebesök på olika platser emellanåt
 • Antalet medlemmar under 2019 uppgick till 363 hushåll varav 3 hedersmedlemmar eller ca 656 personer. 

 • Vi samverkar med trädgårdsföreningar i Luleå och Boden, där vi har möjlighet att ta del av varandras aktiviteter

 


WHY CHOOSE US?


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


OUR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

 • Mattis totam est vulputate
 • Curabitur imper vestibulum
 • Sem pede ut dolor
 • Suspendisse duis nibh sit
 • Laoreet vitae enim odio id