Verksamhetsberättelse för Luleå Trädgårdssällskap, 2020

 

Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening med anor sedan 50-talet. Föreningen arbetar med att främja och utveckla trädgårdsodling genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte, trädgårdsvandringar hos privatpersoner, resor, studiebesök, växtförsäljning mm. Föreningens målsättningar finns uttryckta i stadgarna.

 

Aktiviteter

 

2020 blev inte som det var planerat pga Corona pandemin. Trädgårdsvandringarna kunde vi genomförda genom att besökarna färdades i egen bil. De gemensamma arrangemangen som resor ställes dock in.

 

Gröna Bladet

                                                                                                            

LTS medlemstidning ”Gröna Bladet” har fortsatt att utvecklas, det pågår ständiga förbättringar. Gröna Bladet kommer ut med ett nummer per år och trycktes i 400 exemplar. I medlemstidningen finns årets program med trädgårdsvandringar hos privatpersoner, föreläsningar, resor, växtförsäljning, medlemsförmåner, artiklar, rabattkuponger, medlemskort mm, samt styrelsens kontaktuppgifter.

 

Möten

 

Vårstämma med årsmöte den 21 april 2020 ställdes in pga Corona pandemin.

 

Höststämma med årsmöte den 13 oktober 2020 på IOGT-lokalen kunde vi genomföra med förhandsanmälan 15 personer deltog. Höststämman inleddes med ett bildspel från sommarens trädgårdsvandringar 2019, av Lisette Nyström samt sedvanliga årsmötesförhandlingar. LTS bjöd på kexchoklad och Festis. Vi avstod från föreläsning och lotteri.

 

Föreläsningar mm

 

LTS hade en föreläsning på biograf Royal den 16 februari med Leif Blomqvist från Lepplax. Leif föreläste om frukt, bär och rosor. Det fanns även möjlighet att köpa hans böcker och beställa hans senaste bok, den var inte helt klar men levererades till LTS och som vi distribuerade till de som hade beställt den.

 

Trädgårdsvandringar

 

Att kunna besöka privata trädgårdar uppskattas av de flesta trädgårdsintresserade människor och de är en stor inspirationskälla.

En dagsresa till Piteå var planerad, den genomfördes genom att man fick åka privat i egen regi och besöka de trädgårdar som var planerade att besöka gemensamt på resan.

De trädgårdar som LTS arrangerade och genomförde var hos Ulrica Boman, Berit Johansson och Birgitta Borgström alla i Öjebyn, Anita Andersson i Norrfjärden, Seja Taskinen i Roknäs samt Catrine Öhlund i Rosvik. Även ett besök på koloniträdgårdarna på Hertsön genomfördes. Nederluleå norra trädgårdssällskap bjöd in till trädgårdsvandring hos Gunnel Sundqvist, Agneta Kero Erkki och Carita Hökdahl alla i S Sunderbyn.

 

Samarbete med företag

 

De företag som vi samarbetar med erbjuder LTS medlemmar rabatter.Norrlands Jord & Miljö på Storheden erbjuder 10 % rabatt på lösviktsjord.

Vid Rutviks Handelsträdgårds öppning av utomhusförsäljningen fanns LTS representerad med informationsblad. Tyvärr kunde vi inte delta på deras höstavslutning som vi brukar pga Coronapandemin. Rutviks Handelsträdgård erbjuder 10 % rabatt på ordinarie priser.

Blomsterlandet erbjuder 10 % rabatt vid ett köp.

Piteå Handel & Trädgård erbjuder 15 % rabatt på ordinarie priser vid köp av träd, buskar och perenner.

Fagernäs Trädgård AB i Boden erbjuder 10 % rabatt.

Barbros Perenner & Träd, Pålberget i Piteå erbjuder 10 % rabatt för olika växter.

Sinnenas Ateljé Handelsträdgård i Piteå erbjuder 10 % rabatt på träd, buskar och perenner på ordinarie priser.

Bio-Bact AB erbjuder 10 % rabatt.

Det finns även andra företag som erbjuder rabatter vid köp för LTS medlemmar, se ”Gröna Bladet” för mer information.

 

Tänk på att alltid ha LTS medlemskort med dig när du vill åberopa LTS medlemsrabatt.

 

 

Under 2020 har LTS fortsatt samarbetet med de övriga trädgårdsföreningarna i Luleå och Boden. Föreningarna har haft ansvar för olika trädgårdsvandringar och aktiviteter som man ansvarat för.

 

Växtmarknad

                                                                                      

LTS planerade två trädgårdsmarknader under 2020, en i juni, som ställdes in och en i augusti som kunde genomfördes med några försäljare och kunder, även grönsaker fanns till försäljning.

 

Resor

 

LTS hade planerat en två dagars resa till Finland med målet att besöka Leif Blomqvist handelsträdgård, den ställdes in. Även den gemensamma resan till Piteå ställdes in men genomfördes i egen regi till de planerade trädgårdarna.

Nederluleå norra trädgårdssällskap hade planerat en resa till Danmark, även den ställdes in.

                                                                                      

Medlemmar

 

Antalet medlemmar under 2020 uppgick till 340 hushåll samt 3 hedersmedlemmar eller ca 612 personer. En minskning med 23 hushåll.

 

Styrelsen

 

Styrelsen har under året sammanträtt vid åtta tillfällen. Ett tillfälle digitalt och två tillfällen då några deltagare deltog digitalt och några fanns på plats.

 

I styrelsen har följande personer ingått och haft olika ansvarsuppgifter:

Eva Wassermann, ordförande

Karin Henriksson, kassör avgick i oktober vid årsmötet, Sigbrit Lundberg valdes in på årsmötet i styrelsen och ersatte kassören

Alexandra Lund Cipolla, sekreterare

Margareta Widgren, ledamot, ansvarig för trädgårdsvandringar och resor

Lisette Nyström, ledamot, webbmaster och redaktör för Gröna Bladet

Berith Forsberg, ledamot och ansvarig för företagskontakter

Eva Enberg Isaksson, ledamot och kontaktperson mot Studiefrämjandet

Britt-Marie Johansson, vice sekreterare och ledamot

Anette Boberg, ledamot

Åke Hellström, ledamot och ansvarig för växtmarknaden avgick i oktober vid årsmötet, ingen ny ledamot valdes in i styrelsen

Åsa Hansson, suppleant

Bibbi Rånby, suppleant

 

Samverkan

 

Luleå samlade trädgårdssällskap (LSTS) har inte träffats pga Corona pandemin. Vi har kommunicerat via sms istället. Vi hoppas ändå att vi kan fortsätta vårt samarbete. LSTS har bestått av tre trädgårdsföreningar, Luleå Trädgårdssällskap (LTS), Nederluleå Norra Trädgårdssällskap (NNT) samt Bodens Trädgårdssällskap (BTS). Ingen representant för Sällskapet trädgårdsamatörerna (STA) deltagit de senaste träffarna.

Representanter från LTS har varit Eva Wassermann, Margareta Widgren och Britt-Marie Johansson. Tanken med samverkan är att samordna aktiviteter, delge varandra aktiviteter som är på gång i respektive förening, samt bjuda in till respektive förenings planerade aktiviteter.

LTS samarbetar även med Studiefrämjandet.

 

Styrelsen för Luleå Trädgårdssällskap 2020

 

Eva Wassermann, ordförande