Verksamhetsberättelse för Luleå Trädgårdssällskap, 2021

 

Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening med anor sedan 50-talet. Föreningen arbetar med att främja och utveckla trädgårdsodling genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte, trädgårdsvandringar hos privatpersoner, resor, studiebesök, växtförsäljning mm. Föreningens målsättningar finns uttryckta i stadgarna.

 

Aktiviteter

2021 blev även det ett pandemiår med Corona som florerade. Vi anpassade våra aktiviteter efter det och gjorde som föregående år. Vi hade Trädgårdsvandringar där besökarna färdades i egen bil. Vi hade inte planerat några resor då läget var ovisst.

 

Gröna Bladet                                                                                                         

LTS medlemstidning ”Gröna Bladet” har fortsatt att utvecklas, det pågår ständiga förbättringar. Gröna Bladet kommer ut med ett nummer per år och trycks i 350 exemplar. I medlemstidningen finns årets program med trädgårdsvandringar hos privatpersoner, föreläsningar, växtförsäljning, medlemsförmåner, artiklar, rabattkuponger, medlemskort, samt styrelsens kontaktuppgifter.

 

Möten 

Vårstämma med årsmöte den 20 april 2021 genomfördes som ett interimistiskt årsmöte för att ge styrelsen handlingsmöjlighet under året.

Höststämma med årsmöte 2021 genomfördes den 6 oktober på IOGT-lokalen. Den kunde vi genomföra med förhandsanmälan, ca 40 personer deltog. Höststämman inleddes Lisette Nyströms bildspel från Italienresan 2019, efter det genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar. LTS bjöd på kaffe och kaka, vi hade Kjell Enkvist som föreläsare, han berättade om ”Gårdstorp, en trädgårds tillblivelse” och vad det lett till för andra aktiviteter som glas- och keramikkonst. Vi hade även ett lotteri med många vinster.

 

Föreläsningar mm 

LTS genomförde en föreläsning på höststämman som nämnts ovan samt en föreläsning 21 november med Hans Petterson, ”Trädgården om vintern”, även den på IOGT; ca 20 deltagare fanns på plats.

En bakluckeloppis på Biltemas parkering var planerad, men den ställdes in p g a Coronarestriktionerna.

 

Trädgårdsvandringar                    

Att kunna besöka privata trädgårdar uppskattas av de flesta trädgårdsintresserade och de är en stor inspirationskälla.

De trädgårdsvandringar som LTS arrangerade och genomförde var hos Catrine Öhlund i Rosvik, Carina Korak Bergenudd i Luleå och Erika Rosendahl i Måttsund. Även detta år blev det ett besök på koloniträdgårdarna på Hertsön.

Nederluleå Norra trädgårdssällskap arrangerade en växtloppis hos Gunnel Sundqvist i Sunderbyn, de bjöd även in till trädgårdsvandring hos Christina Brännström i Selet. I november startades en studiecirkel ”Designa din köksträdgård” alla dessa aktiviteter var öppen även för LTS medlemmar.

Bodens trädgårdssällskap arrangerade en bakluckeloppis på travbanan i Boden och organiserade Öppen trädgård, en dag med flera besöksträdgårdar och hade även en växtauktion på hösten. Även dessa aktiviteter var öppna för LTS medlemmar.

 

 

Samarbete med företag och föreningar 2021

De företag som vi samarbetar med erbjöd LTS medlemmar rabatter.

 • Rutviks Handelsträdgård, 10 % rabatt.
 • Blomsterlandet, 10 % rabatt vid ett köp.
 • Norrlands Jord & Miljö på Storheden, 10 % rabatt på lösviktsjord.
 • Bio-Bact AB, 10 % rabatt.
 • Byggutrustning, storkundsrabatt.
 • XL-Bygg Luleå, 10 % rabatt på hela sortimentet, gäller ej på kampanjpriser.
 • Nordsjö Idé & Design, 15 % rabatt på lagervaror.
 • Antikt och Unikt i Mörön, 10 % rabatt.

 

 • Piteå Handel & Trädgård, 15 % rabatt på ordinarie priser hela året.
 • Barbros Perenner & Träd, Pålberget i Piteå, 10 % rabatt för olika växter.
 • Sinnenas Ateljé Handelsträdgård i Piteå, 10 % rabatt på träd, buskar och perenner på ordinarie priser.

 

 • Fagernäs Trädgård AB i Boden, 10 % rabatt.
 • Handplockat, 10 % rabatt på perenner, buskar och träd.
 • På Lyset erbjuder 10 % rabatt.
 • Bok och bläck, 10 % rabatt på trädgårdslitteratur.

 

Läs mer om rabatterna i ”Gröna Bladet” för mer information.

 

Under 2021 har LTS fortsatt samarbetet med de övriga trädgårdsföreningarna, Luleå Nederluleå Norra trädgårdssällskap och Bodens trädgårdssällskap. Föreningarna har haft ansvar för olika trädgårdsvandringar och aktiviteter som man delgett varandra så att möjlighet har funnits att besöka fler trädgårdar och delta på olika aktiviteter.

 

Resor

LTS hade planerat en två dagars resa till Finland med målet att besöka Leif Blomqvist handelsträdgård, den ställdes in även detta år.

Nederluleå Norra trädgårdssällskap hade planerat en resa till Danmark, även den ställdes in.

                                                                                      

Medlemmar

Antalet medlemmar under 2021 uppgick till 314 hushåll ca 565 personer samt 3 hedersmedlemmar. Nämnas bör att av dessa är 43 helt nya medlemmar. En minskning detta år med 26 hushåll.

 

Styrelsen

Styrelsen har under året sammanträtt vid åtta tillfällen. Vi har både haft fysiska och digitala träffar.

 

I styrelsen har följande personer ingått och haft olika ansvarsuppgifter:

Eva Wassermann, ordförande

Sigbrit Lundberg, kassör och handhar medlemsregistret

Alexandra Lund Cipolla, sekreterare

Margareta Widgren, ledamot, ansvarig för trädgårdsvandringar och resor

Lisette Nyström, ledamot, webbmaster och redaktör för Gröna Bladet

Berith Forsberg, ledamot och ansvarig för företagskontakter

Eva Enberg Isaksson, ledamot och kontaktperson mot Studiefrämjandet

Britt-Marie Johansson, vice sekreterare och ledamot

Anette Boberg, ledamot

Åsa Hansson, suppleant

Bibbi Rånby, suppleant

 

Samverkan

Luleå Samlade Trädgårdssällskap (LSTS) har inte träffats p g a Coronapandemin. Vi har kommunicerat via e-mail och sms. Vi hoppas att vi kan fortsätta vårt samarbete kommande år. LSTS har bestått av tre trädgårdsföreningar, Luleå Trädgårdssällskap (LTS), Nederluleå Norra Trädgårdssällskap (NNT) samt Bodens Trädgårdssällskap (BTS). Ingen representant för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) har deltagit de senaste träffarna.

Representanter från LTS har varit Eva Wassermann, Margareta Widgren och Britt-Marie

Johansson. Tanken med samverkan är att samordna aktiviteter, delge varandra aktiviteter som är på gång i respektive förening, samt bjuda in till respektive förenings planerade aktiviteter.

LTS samarbetar även med Studiefrämjandet.

 

Styrelsen för Luleå Trädgårdssällskap 2021

 

Eva Wassermann, ordförande