Verksamhetsberättelse för Luleå Trädgårdssällskap, 2022

 

Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening med anor sedan 50-talet. Föreningen arbetar med att främja och utveckla trädgårdsodling genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte, trädgårdsvandringar hos privatpersoner, resor, studiebesök, växtförsäljning mm. Föreningens målsättningar finns uttryckta i stadgarna.

 

Aktiviteter

 

2022 har vi genomfört våra aktiviteter efter viss anpassning pga Coronapandemin. Vi hade Trädgårdsvandringar där besökarna färdades i egen bil. Vi planerade inte några resor då läget ännu var ovisst.

 

Gröna Bladet

                                                                                                            

LTS medlemstidning ”Gröna Bladet” har fortsatt att utvecklas, det pågår ständiga förbättringar. Gröna Bladet kommer ut med ett nummer per år och trycktes i 300 exemplar, ytterligare 50 exemplar har tryckts upp. I medlemstidningen finns årets program med trädgårdsvandringar hos privatpersoner, föreläsningar, växtförsäljning, medlemsförmåner, artiklar, rabattkuponger, medlemskort, samt styrelsens kontaktuppgifter.

 

Möten

 

Vårstämma med årsmöte 2022 genomfördes den 26 april på IOGT-lokalen, ca 60 personer deltog. Den inleddes med Jenny Hakeberg som berättade om beskärning av fruktträd, efter det genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar, vi avslutade med bildspel av Lisette Nyström från trädgårdsvandringar från 2021 som Eva Enberg Isaksson visade. LTS bjöd medlemmarna på kaffe och kaka. Vi hade även lotteri med många vinster.

Höststämma med årsmöte 2022 genomfördes den 4 oktober på IOGT-lokalen, Ida Lundmark pratade om grönsaksodling. LTS bjöd medlemmarna på fika och vi hade som vanligt ett lotteri med många vinster, ett bildspel från sommaren 2022 års trädgårdsvandringar av Lisette Nyström. Ca 40 personer deltog.

 

Föreläsningar mm

 

LTS genomförde föreläsningar på både vår- och höststämman, som nämnts ovan.

Bakluckeloppis på Biltemas parkering genomfördes, det var 11 plantförsäljare som sålde plantor till många intresserade kunder.  

 

Trädgårdsvandringar

                     

Att kunna besöka privata trädgårdar uppskattas av de flesta trädgårdsintresserade och de är en stor inspirationskälla.

 

De trädgårdsvandringar som LTS arrangerade och genomförde var hos

Stig Holmberg och Kjell Enqvist i Boden. Mari Ann Lindvall, Margareta Larsson och Lena Löfgren i Kalixtrakten. Margareta Widgren och Carina Korak (vid två tillfällen) i Luleå samt Lisette Nyström i Antnäs. Erica Rosendahl i Måttsund hade öppen trädgård. Även detta år blev det ett besök på koloniträdgårdarna på Hertsön.

 

LTS deltog även i en växt- fröbytardag i Naturskyddsföreningen regi.

 

Nederluleå Norra trädgårdssällskap hade växtmarknad hos Gunnel Sundqvist i Sunderbyn. Genomförde trädgårdsresa till Piteå. De bjöd in till trädgårdsvandring hos Margareta Widgren i Luleå. Alla deras aktiviteter var öppen för LTS medlemmar.

 

Bodens trädgårdssällskap arrangerade bakluckeloppis på travbanan i Boden. Dom organiserade Öppen trädgård en dag, med sex olika besöksträdgårdar hos Stig Holmberg, Kjell Enqvist, Lena Jönsson, Jessika Almkvist Nilsson, Chatarina Liljeholm och Lena Bondestam alla i Boden. Även dessa aktiviteter var öppna för LTS medlemmar.

  

Samarbete med företag och föreningar 2022

 

De företag som vi samarbetar med erbjöd LTS medlemmar rabatter.

 • Rutviks Handelsträdgård, 10 % rabatt.
 • Blomsterlandet, 100 kr rabatt vid ett köp för minst 500 kr.
 • Norrlands Jord & Miljö på Storheden, 10 % rabatt på lösviktsjord.
 • Fuxia trädfällning och stubbfräsning, 15 % rabatt
 • Bio-Bact AB, 10 % rabatt.
 • Byggutrustning, storkundsrabatt.
 • XL-Bygg Luleå, 10 % rabatt på hela sortimentet på ordinarie priser.
 • Nordsjö Idé & Design, 15 % rabatt på lagervaror.
 • Antikt och Unikt i Mörön, 10 % rabatt.

 

 • Piteå Handel & Trädgård, 15 % rabatt på ordinarie priser hela året.
 • Barbros Perenner & Träd, Pålberget i Piteå, 10 % rabatt för olika växter.
 • Sinnenas Ateljé Handelsträdgård i Piteå, 10 % rabatt på träd, buskar och perenner på ordinarie priser.

 

 • Fagernäs Trädgård AB i Boden, 10 % rabatt.
 • Handplockat, 10 % rabatt på perenner, buskar och träd.
 • På Lyset, 10 % rabatt på trädgårdsbelysning.

 

Läs mer om rabatterna i ”Gröna Bladet” för mer information.

 

Under 2022 har LTS fortsatt samarbetet med de övriga trädgårdsföreningarna, Luleå Nederluleå Norra trädgårdssällskap och Bodens trädgårdssällskap. Föreningarna har haft ansvar för olika trädgårdsvandringar och aktiviteter som man delgett varandra så att möjlighet har funnits att besöka fler trädgårdar och delta på olika aktiviteter.

 

Resor

 

LTS planerade inte någon resa denna sommar pga osäkerheten med pandemin.

Nederluleå Norra trädgårdssällskap genomförde en resa till Piteå.

                                                                                      

Medlemmar

 

Antalet medlemmar under 2022 uppgick till 311 hushåll ca 562 personer varav 2 personer är hedersmedlemmar. Margareta Widgren och Ulla-Britt Hällström.

Medlemsantalet har minskat med endast ett hushåll under året.

 

Medlems- och Styrelsemöten

 

Två möten har varit medlemsmöten, Vår- och Höststämman.

Styrelsen har sammanträtt vid åtta tillfällen. Vi har både haft fysiska och digitala möten.

 

I styrelsen har följande personer ingått och haft olika ansvarsuppgifter:

Eva Wassermann, ordförande

Sigbrit Lundberg, kassör och handhar medlemsregistret

Sekreterare, vakant

Margareta Widgren, ledamot, ansvarig för trädgårdsvandringar och resor

Lisette Nyström, ledamot, webbmaster och redaktör för Gröna Bladet

Berith Forsberg, ledamot och ansvarig för företagskontakter

Eva Enberg Isaksson, ledamot och kontaktperson mot Studiefrämjandet

Britt-Marie Johansson, vice sekreterare och ledamot

Anette Boberg, ledamot

Åsa Hansson, suppleant

Ragna Boman, suppleant

 

Samverkan

 

Luleå Samlade Trädgårdssällskap (LSTS) har inte träffats pga Coronapandemin. Vi har kommunicerat via e-mail o sms. Vi hoppas att vi kan fortsätta vårt samarbete kommande år. LSTS har bestått av tre trädgårdsföreningar, Luleå Trädgårdssällskap (LTS), Nederluleå Norra Trädgårdssällskap (NTS) samt Bodens Trädgårdssällskap (BTS). Ingen representant för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA), Koloniträdgårdsföreningen eller Råneå Trädgårdssällskap har deltagit.

Representanter från LTS har varit Eva Wassermann, Margareta Widgren och Britt-Marie

Johansson. Tanken med samverkan är att samordna aktiviteter, delge varandra aktiviteter som är på gång i respektive förening, samt bjuda in till respektive förenings planerade aktiviteter.

LTS samarbetar även med Studiefrämjandet.

 

Styrelsen för Luleå Trädgårdssällskap 2023

 

Eva Wassermann, ordförande