Planeringskalender 2019 ( resorna finns länkade på respektive datum)

Februari

10/2 kl 14.00 Föreläsning "Odla ätbart i levande jord", Klara Söderholm Nilsson, Svensbyn.
Lokal: Ebeneser. Inträde:

Mars

10/3 kl 14.00 Föreläsning "Utan träd ingen trädgård", Bengt Wennstig.
Lokal: Ebeneser. Inträde:

April

9/4 kl 18.30 Vårstämma med årsmöte i restaurang Lagunen. Bildvisning, fika, föreläsning, lotterier.Välkomna!

Maj

Våröppning Rutviks handelsträdgård. Se annons!

14-21/5 Trädgårdsresa till Italien

Juni

15/6 kl 11-14, Trädgårdsmarknad vid Notviksgården, Boggiegatan. Medtag egna bord, anmälan till Åke Hellström 070-343 44 65, om du vill sälja.

Juli

Augusti

17/8 kl 11-14, Trädgårdsmarknad vid Notviksgården, Boggiegatan. Medtag egna bord, anmälan till Åke Hellström 070-343 44 65, om du vill sälja.

September

Oktober

Höststämma

___________________________________________________________________

Planeringskalender 2018 (de tre resorna finns länkade på respektive datum)

Februari

11 februari kl 14.00
Föreläsning av Carolina Wannerbäck om Fröhantering.
Lokal: Ebeneser.

Mars

11 mars kl 14.00
Föreläsning av Stadsträdgårdsmästare Ulrica Boman, Piteå, om Trädgårdsdesign.
Vad ska man tänka på när man anlägger en trädgård/planerar sin tomt. Lokal: Ebeneser.

April

10 april kl 18.00 (OBS! tiden)i restaurang Lagunen, Sundsgården
Vårstämma

20-22 april
Trädgårdsmässa Nolia, Umeå

24 april
Föreläsning Sara Bäckmo kl 18.00
. Vuxenskolan anordnar. Lokal: Regionhuset (fd Landstingshuset)

Maj

Fr o m 1 maj och hela säsongen, 10% rabatt på Norrlandsjord, Storheden, Luleå

Öppningshelg Rutviks handelsträdgård, Luleå. Se annons!

Juni

16 juni
Växtmarknad kl 11.00-14.00
, Notviksgården, Boggiegatan. Medtag egna bord, anmälan till Leo 070-663 21 48 om du vill sälja

24 el 25 juni - Den planerade orkidévandringen har redan ägt rum! Vid frågor kontakta Barbro Ström.
Orkidévandring
och ev grillning vid Sunderby scoutstuga. Anmälan till Barbro Ström: strom.barbro@gmail.com. (max 10 pers)

30 juni - 1 juli
Trädgårdsresa till Umeå
kl 08.00 från Loet och Coop Arena. Dubbelrum + supé, Blå eld, lunch i Burträsk. Två dagar med övernattning på hotell Dragonen.

Juli

1 juli Tusen trädgårdar
se www.tradgard.org/tusen. Du som vill visa din trädgård kan anmäla dig där, eller om du vill ha info om vilka trädgårdar som visas.

7 juli
Trädgårdsvandring
hos Julia och Sven-Erik Larsson, Gyllenvägen 1, Lerbäcken, Luleå.

15 juli Lands Öppen trädgård.
Se annons i dagspress eller på www.land.se

25 juli
Trädgårdsvandring kl 18.00-20.00
hos Anna Lind Wikblad, Träskbergsvägen 2, Sunderbyn och Inger Hedman, Landshövdingevägen 7, Sunderbyn

28-29 juli
Trädgårdsresa till Majvor Sellbom Abborrtjärn, Blomsterlotta i Ammarnäs.
Övernattning på Ammarnäs fjällhotell. Besök och lunch i Gallijaur. (Nederluleå Norra i samarbete med Luleå samlade trädgårdsföreningar anordnar) Kostnad 2 400 kr. Anmälan till strom.barbro@gmail.com.

Augusti

1 augusti
Trädgårdsvandringar kl 18.00-20.00
hos Lennart Zäterquist och Britt-Marie Brännström, Rotevägen 1, Antnäs, Lasse och Lisette Nyström, Norrbyvägen 15, Antnäs.

4 augusti
Trädgårdsresa till Moskosel
kl 08.00 från Loet och Coop Arena. Anmälan till animar@live.se eller 070-556 70 33.

15 augusti
Trädgårdsvandring
kl 18.00-20.00 hos Catrin Öhlund, Trundön. (Sällskapet Trädgårdsamatörerna i samarbete med Luleå Samlade Trädgårdsföreningar)

19 augusti
Växt och skördemarknad, kl 11.00-14.00
Notviksgården, Boggiegatan. Medtag egna bord. Anmälan till Leo 070-663 21 48.

25-30 augusti
Trädgårdsresa Balticum runt:
Vilnius, Riga, Tallinn. Anmälan till animar@live.se eller 070-556 70 33.

September

Höstavslutning Rutviks Handelsträdgård. Luleå Trädgårdssällskap kommer att vara där. Se annons!

Oktober

9 oktober
Höststämma kl 18.30 på Lagunen (fd Sundsgården). Monika Kolm Sandström föreläser om Bokashi kompostering. Fika, lotterier, bildvisning.

LTS medlemmar är även välkomna på Boden trädgårdssällskaps aktiviteter, se även bodenstradgardssallskap.se